تبلیغات
نظامی,علمی - تحلیل واقعه 17 شهریور
چهارشنبه 19 بهمن 1390

تحلیل واقعه 17 شهریور

   نوشته شده توسط: سیدمحمد امام جمعه    نوع مطلب :تحلیل ،

زاهدی به دنبال جلب نظر امریكایی‌ها برای نشان دادن ضرب شصت به مردم و قتل‌عام آنان بود. به نتیجه هم رسید. بعد از چراغ سبزی كه آنها دادند، چنین فاجعه‌ای در تاریخ ایران اتفاق افتاد. البته هم برگ زرینی است برای انقلاب اسلامی و هم طوق لعنتی است به گردن رژیم شاه و امریكا.

.

متن زیر سخنرانی حجت‌الاسلام عبدالمجید معادیخواه؛ رییس بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی راجع به فاجعه 17 شهریور است كه در نشست تخصصی " 17 شهریور 1357 كالبدشكافی یك واقعه " در سال 1383 بیان شده است.

به نام خداوند مهرگستر مهربان. سخنرانی بنده، بیشتر تحلیلی از هفده شهریور است. نگاهم بیشتر به هویت این رخداد معطوف هست. مقدمتاً باید این نكته را یادآور شوم كه این نگاه در حقیقت مترتب بر یك باور است. این كه هر رخدادی دارای هویتی است. یعنی اگر ما یك رخداد تاریخی را به رسمیت بشناسیم، حتماً باید دارای هویت باشد. در جریان انقلاب اسلامی ایران رخدادهایی داریم كه چون دارای هویت مستقلی‌اند، تحلیلگران و پژوهشگران را متوجه خود می‌كنند، ناگزیر باید بپذیریم كه این رخداد دارای هویت است. این كه بتوانیم یا نتوانیم آن هویت را تعریف كنیم بحث دیگری است. اگر رخدادی، جایی در تاریخ دارد، حتماً دارای هویت مستقلی است. این توهم كه در كشورهایی مثل ایران نمی‌تواند بدون ارادة زورمندان اتفاقی بیافتد، دیدگاهی است كه در گذشته خیلی پرطرفدارتر بود. الآن مقداری از شدت و حدتش كاسته شده است، اما همچنان بخشی از مردم را تحت‌تأثیر قرار می دهد. در گذشته بیشتر انگلیس و روس مطرح بودند، امّا بعدها آرام آرام امریكا هم به صحنه آمد. طبیعی است در بحثهای نظری تاریخ، باید تكلیف این مسئله روشن شود. پس در یك جایی باید تكلیف این مسئله روشن شود كه آیا واقعاً اینطوری است یا خیر؟ یعنی نقش قدرتهای جهانی به گونه‌ای است كه خدای عالم اَند و ما تَشاءون اِلا أن یَشاءَ مثلاً امریكا و انگلیس؟ یا اینكه نه، ممكن است اینها هم با همة قدرتی كه دارند حوادثی از مشیّتشان خارج می‌شود و ما تَشاءون اِلا أن یشاءُ الله؟ امروز این بحث اصلی‌ام نیست. بنده طرفدار آن نگاهی هستم كه زورمداران جهانی را مؤثر می‌داند، اما می‌داند كه آنها خدای تاریخ نیستند. نه تنها در كشورهایی مثل ایران و به تعبیری در جهان سوم و یا در حال توسعه، می‌تواند بدون اذن و اجازه دولتهای بزرگ اتفاقی بیافتد، بلكه در دل همان كشورها هم اتفاقهایی می‌افتد كه خارج از اراده‌شان است. افسانة شكست‌ناپذیری آنها امروز دیگر جز برای كسانی كه از آنچه بر دنیا می‌گذرد بی‌اطلاعند، یا كسانی كه به دلایلی نمی‌خواهند بپذیرند این قدرتها خدای عالم نیستند، ارزش و اعتباری ندارد. عرض بنده این است كه هویت 17 شهریور، زدودنِ شبهة وابستگی انقلاب اسلامی به امریكاست : اگر هفده شهریور نبود، عده‌ای می‌توانستند نشانه‌های زیادی را كنار هم قرار دهند و با این نشانه‌ها این شبهه را در ذهنها ایجاد كنند كه این امریكا بود كه تصمیم گرفت در ایران فضای باز سیاسی ایجاد كند و این فضا به انقلاب اسلامی ایران منجر شد. بله امریكا در سیاستش فضای باز سیاسی را قرار داد، اما محاسبه‌هایش نشان نمی‌داد كه این فضای باز سیاسی بحرانهایی ایجاد خواهد كرد و به تغییر رژیم خواهد انجامید. امریكا به هیچ‌وجه خواهان براندازی رژیم شاه نبود كه، به شدت طرفدار حفظ آن بود. منافع ملی امریكا در گرو بقای رژیم شاه بود. تكلیف این بحث هم باید در یك جای دیگری معلوم شود. فعلاً به عنوان پیش‌فرضهای ضروری بحث مطرح می‌كنم. اصل اول اینكه چنین نیست كه حوادث سیاسی جهان همه در قلمرو مشیت ابرقدرتهایی باشد كه در رأس تحولات عالم و ساختار قدرت در جهان قرار گرفته‌اند. دوم اینكه امریكا به هیچ‌وجه به براندازی رژیم شاه فكر نمی‌كرد. این دو اصل باید در جای خود به بحث گذاشته شود. به هرحال امریكا شعار حقوق بشر و آزادی را مطرح كرده بود و این شعار به رژیم شاه فشار آورد.
امریكاییها می‌گفتند ما نمی‌توانیم بپذیریم كه حافظ منافع ما در خاورمیانه، رژیمی است كه به شكنجه معروف است. این با منافع ما تطبیق نمی‌كند. بنابراین باید در این روش تجدیدنظر كرد. اما تصور كسانی كه این حرفها را می‌زدند این بود كه با این شعارها خودشان از گردابی نجات خواهند یافت. گردابی كه آن روز مطرح می‌شد كمونیسم بود. یعنی خطر سقوط كشوری مثل ایران در دامن كمونیسم. در حقیقت شوروی آن روز خطر اصلی برای غرب بود، كشوری كه مرزهای طولانی با ایران داشت. برای پیشگیری از سقوط ایران در دامن كمونیسم جهانی، باید ایران با ظاهر بهتری در صحنه حاضر می‌شد. تصادفاً هم جریانات به صورت خوبی پیش می‌رفت.
یعنی اگر حوادث سال 56، 57 را از روزی كه شروع شد پیگیری كنیم، می‌بینیم چیز بدی هم نبود. بخصوص فاجعه‌ای در درون یك سازمان مسلح كه عنوان اسلام را هم یدك می‌كشید، اتفاق افتاده بود و عواطف مذهبی مبارزین را به شدت جریحه‌دار كرده بود. تفرقه و پراكندگی در صفوف مبارزین به اوج رسیده بود. وقتی در صفوف كسانی كه در تقابل با رژیم هستند، تفرقه‌ای باشد، طبیعی است كه در آن شرایط می‌توان مقداری به آزادی تظاهر كرد. آنچه كه اتفاق افتاد و اگر فرصت بود آن را فهرست می‌كردم، هیچ‌كدامش چیزی نبود كه در رژیم پهلوی هضم نشود. در این میان ناگهان اتفاقی افتاد: رحلت فرزند امام در نجف. با این اتفاق یك مرتبه حوادث از سیر طبیعی خارج شد. اینها چیزهایی است كه هم از نزدیك دیده‌ایم و هم در ایجاد بعضی قسمتها حضور داشتیم. رحلت فرزند امام در یكی از ویژه‌نامه‌های "بنیاد تاریخ" با نام راز توفان انعكاس یافت. در این ویژه‌نامه سندهایی آمده، كه نشان می‌دهد اثر این قضیه بر وضعیت جامعه آن روز، بیش از آن حدی بود كه محاسبه می‌شد. ناگهان حرارت دیگ مبارزه كه مثلاً باید حداكثر ده، پانزده و یا بیست درجه می‌بود، از خط قرمز بالاتر رفت و شرایط خاصی به وجود آورد؛ به خصوص چهلم آن مراسم، دیگر برای رژیم قابل هضم نبود. عجیب این كه امروز هم بعضی از تحلیلگرهایی كه دربارة انقلاب بحث می‌كنند، این قسمتها را یا نمی‌بینند یا عمداً نادیده می‌گیرند. به هرحال امریكا بدش نمی‌آمد كه اگر انقلابی به پیروزی رسید به اسم خودش تمام كند. اما هفده شهریور با خون شهیدانش، چهرة انقلاب را از این اتهام بری كرد.
همة تحلیلگرها می‌دانند كه اگر چراغ سبز امریكا به رژیم نبود، چنین كشتاری امكان نداشت. در این شرایط، یك روز در میان سفیر امریكا و انگلیس در دربار بودند و این موضوع آنقدر آشكار است كه احتیاجی به سند ندارد. البته سندهای فراوانی هم گویای این واقعیت است : شاه در حال سرگردانی و سرگیجه دایماً از سفیر امریكا و انگلیس كسب تكلیف می‌كرد. معلوم است كه در چنین شرایطی تا چراغ سبز امریكا نباشد كشتار دسته‌جمعی و قتل‌عام امكان نخواهد داشت. همان واقعه‌ای كه در پانزده خرداد 1342 اتفاق افتاد و با آن صداها خفه شد و رژیم بقایش را با قتل‌عام مردم تضمین كرد.
همین اتفاق در هفده شهریور، آن هم بعد از شعار آزادی سیاسی، افتاد. این واقعه برای امریكا خیلی بد بود، اما چون سقوط رژیم شاه را نمی‌توانست تحمل كند و منافعش نیز به خطر می‌افتاد، در میان بد و بدتر، بد را انتخاب كرد. به رژیم چراغ سبز نشان داد. این قتل‌عام به وسیلة قصاب معروف رژیم، اویسی، انجام شد. امّا بر خلاف انتظار شاه و امریكا، نه تنها تأثیری در عقب‌نشینی مردم نداشت، بلكه میزان خشم و نفرت مردم را نیز افزایش داد و بحران را مهارنشدنی‌تر كرد. از نظر بنده، این، هویت هفده شهریور است. یعنی اگر بخواهیم ببینیم خون شهدای هفده شهریور چه نقش ویژه‌ای در انقلاب اسلامی داشته، پاسخ این است كه در جریان مبارزه بین مردم و رژیم همه صحنه‌های خونین به رژیم ضربه زد. همة این صحنه‌ها مبارزه را تقویت كرد. این مشتركاتی است كه همة اینها دارند. اما آن چیزی كه هفده شهریور بخصوص داشت و من در رخداد دیگری سراغ ندارم این است كه هر كس این مجموعه مسائل را ببیند بدون هیچ تردیدی این را می پذیرد كه فرمان حكومت نظامی آن هم به صورتی كه مردم به صحنه كشیده شوند و غافلگیر شده و قتل‌عام شوند، این فرمان بدون هماهنگی با امریكا ممكن نبوده است. اردشیر زاهدی در امریكا تلاش‌هایی داشت.
در امریكا هم گروههای سیاسی مختلفی با خط‌ مشی‌های مختلف، سلیقه‌های مختلف و با نسخه‌های مختلفی كه برای حفظ رژیم می‌پیچیدند وجود داشتند. كار اردشیر زاهدی ارتباط با گروههای خشن امریكا و جاده صاف كن رژیم شاه بود : به اصطلاح معروف، گروه عقاب‌ها! او به دنبال جلب نظر امریكایی‌ها برای نشان دادن ضرب شصت به مردم و قتل‌عام آنان بود. به نتیجه هم رسید. بعد از چراغ سبزی كه آنها دادند، چنین فاجعه‌ای در تاریخ ایران اتفاق افتاد. البته هم برگ زرینی است برای انقلاب اسلامی و هم طوق لعنتی است به گردن رژیم شاه و امریكا. قصابی مردم ایران در میدان ژالة آن روز، بدون هماهنگی با امریكا قطعاً شدنی نبود. این دیدگاه بنده در مورد هویت هفده شهریور است. اما چرا هفده شهریور ـ با اینكه از نظر سركوب و خشونت اگر از پانزده خرداد بیشتر نبود كمتر نیز نبود، مؤثر واقع نشد؟ چرا مردم در صحنه ماندند؟ این، پرسش دیگری است كه اگر لازم باشد در بخش دیگری پاسخ خواهم داد.

به نقل از: كالبد شكافی یك واقعه ، 17 شهریور 1357
منبع: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


buy cialis no rx
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:16 ب.ظ

Thanks! Good information.
cialis online napol cialis online napol 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg scheda tecnica generico cialis mexico we like it cialis price ou acheter du cialis pas cher prezzo cialis a buon mercato cialis generic tadalafil buy
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:47 ق.ظ

You actually suggested that perfectly!
dosagem ideal cialis precios cialis peru buy cialis cialis 5mg prix cialis 20 mg cost cialis 5 effetti collaterali cialis flussig we use it 50 mg cialis dose non 5 mg cialis generici how to purchase cialis on line
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:26 ق.ظ

You actually expressed this terrifically.
cialis side effects buying cialis in colombia cialis generika in deutschland kaufen ou acheter du cialis pas cher achat cialis en suisse wow cialis tadalafil 100mg buying cialis on internet cialis 20 mg effectiveness cialis super kamagra when will generic cialis be available
buy cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 10:57 ب.ظ

Superb knowledge. Appreciate it.
click now buy cialis brand cialis price thailand dose size of cialis safe dosage for cialis click here to buy cialis cialis 100 mg 30 tablet click here cialis daily uk cialis 100mg suppliers order a sample of cialis cialis en 24 hora
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 12:02 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis 20 mg cut in half cialis dosage buy cialis online cialis generic availability cialis coupon cialis 5 effetti collaterali cialis purchasing cialis online holland cialis generico lilly non 5 mg cialis generici
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 12:27 ق.ظ

Seriously tons of wonderful information.
we like it cialis soft gel cialis manufacturer coupon low cost cialis 20mg american pharmacy cialis when will generic cialis be available cialis preise schweiz cialis 10mg prix pharmaci cialis 5mg prix generic cialis pro cialis rezeptfrei
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 11:30 ق.ظ

Thanks a lot, I like it!
cialis en 24 hora cialis 100 mg 30 tablet wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg best price cialis wir preise when will generic cialis be available how much does a cialis cost click now cialis from canada prices for cialis 50mg cuanto cuesta cialis yaho
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:01 ق.ظ

Very good knowledge. Regards!
cialis preise schweiz buying cialis overnight prices on cialis 10 mg buy cialis sample pack cialis online deutschland comprar cialis 10 espa241a cialis daily dose generic cuanto cuesta cialis yaho cialis e hiv cialis purchasing
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 10:53 ق.ظ

Superb write ups. Regards.
cialis online wow look it cialis mexico buy cialis online cheapest side effects of cialis link for you cialis price we recommend cialis best buy cialis therapie viagra vs cialis vs levitra 5 mg cialis coupon printable cialis online
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 12:05 ق.ظ

Great tips. Thank you!
click here to buy cialis tadalafilo generico cialis mexico cialis for sale are there generic cialis buy cialis cheap 10 mg brand cialis generic free cialis acquistare cialis internet if a woman takes a mans cialis
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 10:50 ق.ظ

You reported it terrifically!
cialis sans ordonnance cialis therapie only best offers 100mg cialis cialis generico postepay free cialis cialis billig cialis generico achat cialis en europe brand cialis generic cialis generico
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Amazing content. Kudos!
cialis bula rezeptfrei cialis apotheke cialis for daily use opinioni cialis generico calis overnight cialis tadalafil tarif cialis france cialis 5 mg buy how much does a cialis cost generic cialis levitra
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 11:48 ق.ظ

Appreciate it! Lots of tips!

cialis online napol cialis alternative we use it cialis online store deutschland cialis online cialis online nederland wow cialis tadalafil 100mg click here take cialis cialis dosage amounts tadalafil 20 mg cialis 20mg prix en pharmacie
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:29 ق.ظ

Kudos, A lot of info!

cialis soft tabs for sale cialis venta a domicilio buy original cialis cialis great britain achat cialis en itali cialis 30 day trial coupon purchase once a day cialis cialis usa cost how do cialis pills work cialis online
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:07 ب.ظ

Appreciate it, Plenty of facts!

cialis generic only best offers cialis use cialis generic availability cialis patentablauf in deutschland venta de cialis canada where cheapest cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg cut in half precios cialis peru cialis for sale in europa
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:43 ق.ظ

Thanks! I enjoy this!
buy cialis cheap 10 mg cheap cialis india cialis 100mg cost cialis prezzo in linea basso generic cialis at the pharmacy click now cialis from canada prices on cialis 10 mg cialis 100mg suppliers cialis 20 mg cost tadalafil
buy tadalafil pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:25 ب.ظ

You said this effectively!
generic low dose cialis preis cialis 20mg schweiz cialis online deutschland cialis sale online cialis 20 mg venta de cialis canada cialis manufacturer coupon cialis generika cialis 200 dollar savings card we like it cialis price
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:20 ق.ظ

You said it adequately.!
precios de cialis generico we choice free trial of cialis cialis tadalafil cialis australian price generic cialis cialis professional from usa generic cialis in vietnam cialis 30 day trial coupon cialis generisches kanada 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy levitra 20 mg
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:21 ب.ظ

This is nicely put! !
buy levitra online buy levitra vardenafil 20mg levitra prices generic levitra buy levitra vardenafil levitra without a doctor prescription buy levitra online levitra prices
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 11:42 ب.ظ

Many thanks! I like it.
cuanto cuesta cialis yaho click here take cialis cialis side effects dangers weblink price cialis cialis without a doctor's prescription cialis online holland achat cialis en europe cialis sans ordonnance cialis side effects comprar cialis 10 espa241a
http://cialisvi.com/
شنبه 7 مهر 1397 06:30 ب.ظ

Very well voiced really. .
the best choice cialis woman we choice cialis uk cialis generico in farmacia cilas generic for cialis cialis generico buy cialis online cheapest overnight cialis tadalafil tadalafil 5mg cialis patentablauf in deutschland
Cialis generic
جمعه 6 مهر 1397 06:04 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
buy cialis cialis et insomni can i take cialis and ecstasy cialis with 2 days delivery cialis venta a domicilio buy cialis cialis 5mg billiger acheter du cialis a geneve cialis para que sirve sialis
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:43 ب.ظ

Awesome forum posts. With thanks!
cialis farmacias guadalajara we recommend cialis info cialis generic availability we choice cialis pfizer india cialis side effects female cialis no prescription buying cialis overnight preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg funziona venta cialis en espaa
http://cialisvipsale.com/
جمعه 23 شهریور 1397 05:26 ب.ظ

Cheers! I enjoy this.
cialis 100mg suppliers tadalafilo cialis australia org only now cialis 20 mg cialis 200 dollar savings card cialis canada cialis pills buy generic cialis cialis 5 mg cialis cost
buycialisky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:11 ق.ظ

You actually reported it adequately!
cialis name brand cheap wow cialis 20 prescription doctor cialis cialis purchasing we choice free trial of cialis prezzo cialis a buon mercato viagra vs cialis cialis rckenschmerzen cialis alternative cialis 5mg prix
canadian pharmaceuticals online
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:25 ب.ظ

Terrific stuff. Many thanks.
legitimate canadian mail order pharmacies drugs for sale online trusted pharmacy canada scam canadian cialis drugs for sale in uk canadian prescription drugstore pharmacy near me canadian pharmacy king canada online pharmacies for men pharmacy canada 24
Cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:34 ب.ظ

With thanks! Terrific information!
weblink price cialis cialis 5mg buy cialis online nz we choice free trial of cialis cialis savings card generic cialis cialis cuantos mg hay cialis sale online cialis in sconto no prescription cialis cheap
cialisees.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:59 ب.ظ

With thanks. Lots of facts.

cialis 200 dollar savings card cialis generico cialis kamagra levitra miglior cialis generico cialis efficacit cialis canadian drugs compare prices cialis uk buy brand cialis cheap buying cialis in colombia generic cialis 20mg tablets
vigara
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:27 ق.ظ

Regards. Awesome stuff!
where can i get viagra online get online prescription for viagra order viagra online sildenafil buy online canadian pharmacy buy pharmacy online age to buy viagra where can i get sildenafil buy viagra now buy viagra online uk
comprar cialis 10 espa241a
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:34 ب.ظ

You expressed that very well!
generic cialis tadalafil cialis 50 mg soft tab look here cialis cheap canada when can i take another cialis viagra vs cialis cialis baratos compran uk cialis therapie cost of cialis cvs cialis herbs tadalafil 20 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30