تبلیغات
نظامی,علمی - تحلیل واقعه 17 شهریور
چهارشنبه 19 بهمن 1390

تحلیل واقعه 17 شهریور

   نوشته شده توسط: سیدمحمد امام جمعه    نوع مطلب :تحلیل ،

زاهدی به دنبال جلب نظر امریكایی‌ها برای نشان دادن ضرب شصت به مردم و قتل‌عام آنان بود. به نتیجه هم رسید. بعد از چراغ سبزی كه آنها دادند، چنین فاجعه‌ای در تاریخ ایران اتفاق افتاد. البته هم برگ زرینی است برای انقلاب اسلامی و هم طوق لعنتی است به گردن رژیم شاه و امریكا.

.

متن زیر سخنرانی حجت‌الاسلام عبدالمجید معادیخواه؛ رییس بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی راجع به فاجعه 17 شهریور است كه در نشست تخصصی " 17 شهریور 1357 كالبدشكافی یك واقعه " در سال 1383 بیان شده است.

به نام خداوند مهرگستر مهربان. سخنرانی بنده، بیشتر تحلیلی از هفده شهریور است. نگاهم بیشتر به هویت این رخداد معطوف هست. مقدمتاً باید این نكته را یادآور شوم كه این نگاه در حقیقت مترتب بر یك باور است. این كه هر رخدادی دارای هویتی است. یعنی اگر ما یك رخداد تاریخی را به رسمیت بشناسیم، حتماً باید دارای هویت باشد. در جریان انقلاب اسلامی ایران رخدادهایی داریم كه چون دارای هویت مستقلی‌اند، تحلیلگران و پژوهشگران را متوجه خود می‌كنند، ناگزیر باید بپذیریم كه این رخداد دارای هویت است. این كه بتوانیم یا نتوانیم آن هویت را تعریف كنیم بحث دیگری است. اگر رخدادی، جایی در تاریخ دارد، حتماً دارای هویت مستقلی است. این توهم كه در كشورهایی مثل ایران نمی‌تواند بدون ارادة زورمندان اتفاقی بیافتد، دیدگاهی است كه در گذشته خیلی پرطرفدارتر بود. الآن مقداری از شدت و حدتش كاسته شده است، اما همچنان بخشی از مردم را تحت‌تأثیر قرار می دهد. در گذشته بیشتر انگلیس و روس مطرح بودند، امّا بعدها آرام آرام امریكا هم به صحنه آمد. طبیعی است در بحثهای نظری تاریخ، باید تكلیف این مسئله روشن شود. پس در یك جایی باید تكلیف این مسئله روشن شود كه آیا واقعاً اینطوری است یا خیر؟ یعنی نقش قدرتهای جهانی به گونه‌ای است كه خدای عالم اَند و ما تَشاءون اِلا أن یَشاءَ مثلاً امریكا و انگلیس؟ یا اینكه نه، ممكن است اینها هم با همة قدرتی كه دارند حوادثی از مشیّتشان خارج می‌شود و ما تَشاءون اِلا أن یشاءُ الله؟ امروز این بحث اصلی‌ام نیست. بنده طرفدار آن نگاهی هستم كه زورمداران جهانی را مؤثر می‌داند، اما می‌داند كه آنها خدای تاریخ نیستند. نه تنها در كشورهایی مثل ایران و به تعبیری در جهان سوم و یا در حال توسعه، می‌تواند بدون اذن و اجازه دولتهای بزرگ اتفاقی بیافتد، بلكه در دل همان كشورها هم اتفاقهایی می‌افتد كه خارج از اراده‌شان است. افسانة شكست‌ناپذیری آنها امروز دیگر جز برای كسانی كه از آنچه بر دنیا می‌گذرد بی‌اطلاعند، یا كسانی كه به دلایلی نمی‌خواهند بپذیرند این قدرتها خدای عالم نیستند، ارزش و اعتباری ندارد. عرض بنده این است كه هویت 17 شهریور، زدودنِ شبهة وابستگی انقلاب اسلامی به امریكاست : اگر هفده شهریور نبود، عده‌ای می‌توانستند نشانه‌های زیادی را كنار هم قرار دهند و با این نشانه‌ها این شبهه را در ذهنها ایجاد كنند كه این امریكا بود كه تصمیم گرفت در ایران فضای باز سیاسی ایجاد كند و این فضا به انقلاب اسلامی ایران منجر شد. بله امریكا در سیاستش فضای باز سیاسی را قرار داد، اما محاسبه‌هایش نشان نمی‌داد كه این فضای باز سیاسی بحرانهایی ایجاد خواهد كرد و به تغییر رژیم خواهد انجامید. امریكا به هیچ‌وجه خواهان براندازی رژیم شاه نبود كه، به شدت طرفدار حفظ آن بود. منافع ملی امریكا در گرو بقای رژیم شاه بود. تكلیف این بحث هم باید در یك جای دیگری معلوم شود. فعلاً به عنوان پیش‌فرضهای ضروری بحث مطرح می‌كنم. اصل اول اینكه چنین نیست كه حوادث سیاسی جهان همه در قلمرو مشیت ابرقدرتهایی باشد كه در رأس تحولات عالم و ساختار قدرت در جهان قرار گرفته‌اند. دوم اینكه امریكا به هیچ‌وجه به براندازی رژیم شاه فكر نمی‌كرد. این دو اصل باید در جای خود به بحث گذاشته شود. به هرحال امریكا شعار حقوق بشر و آزادی را مطرح كرده بود و این شعار به رژیم شاه فشار آورد.
امریكاییها می‌گفتند ما نمی‌توانیم بپذیریم كه حافظ منافع ما در خاورمیانه، رژیمی است كه به شكنجه معروف است. این با منافع ما تطبیق نمی‌كند. بنابراین باید در این روش تجدیدنظر كرد. اما تصور كسانی كه این حرفها را می‌زدند این بود كه با این شعارها خودشان از گردابی نجات خواهند یافت. گردابی كه آن روز مطرح می‌شد كمونیسم بود. یعنی خطر سقوط كشوری مثل ایران در دامن كمونیسم. در حقیقت شوروی آن روز خطر اصلی برای غرب بود، كشوری كه مرزهای طولانی با ایران داشت. برای پیشگیری از سقوط ایران در دامن كمونیسم جهانی، باید ایران با ظاهر بهتری در صحنه حاضر می‌شد. تصادفاً هم جریانات به صورت خوبی پیش می‌رفت.
یعنی اگر حوادث سال 56، 57 را از روزی كه شروع شد پیگیری كنیم، می‌بینیم چیز بدی هم نبود. بخصوص فاجعه‌ای در درون یك سازمان مسلح كه عنوان اسلام را هم یدك می‌كشید، اتفاق افتاده بود و عواطف مذهبی مبارزین را به شدت جریحه‌دار كرده بود. تفرقه و پراكندگی در صفوف مبارزین به اوج رسیده بود. وقتی در صفوف كسانی كه در تقابل با رژیم هستند، تفرقه‌ای باشد، طبیعی است كه در آن شرایط می‌توان مقداری به آزادی تظاهر كرد. آنچه كه اتفاق افتاد و اگر فرصت بود آن را فهرست می‌كردم، هیچ‌كدامش چیزی نبود كه در رژیم پهلوی هضم نشود. در این میان ناگهان اتفاقی افتاد: رحلت فرزند امام در نجف. با این اتفاق یك مرتبه حوادث از سیر طبیعی خارج شد. اینها چیزهایی است كه هم از نزدیك دیده‌ایم و هم در ایجاد بعضی قسمتها حضور داشتیم. رحلت فرزند امام در یكی از ویژه‌نامه‌های "بنیاد تاریخ" با نام راز توفان انعكاس یافت. در این ویژه‌نامه سندهایی آمده، كه نشان می‌دهد اثر این قضیه بر وضعیت جامعه آن روز، بیش از آن حدی بود كه محاسبه می‌شد. ناگهان حرارت دیگ مبارزه كه مثلاً باید حداكثر ده، پانزده و یا بیست درجه می‌بود، از خط قرمز بالاتر رفت و شرایط خاصی به وجود آورد؛ به خصوص چهلم آن مراسم، دیگر برای رژیم قابل هضم نبود. عجیب این كه امروز هم بعضی از تحلیلگرهایی كه دربارة انقلاب بحث می‌كنند، این قسمتها را یا نمی‌بینند یا عمداً نادیده می‌گیرند. به هرحال امریكا بدش نمی‌آمد كه اگر انقلابی به پیروزی رسید به اسم خودش تمام كند. اما هفده شهریور با خون شهیدانش، چهرة انقلاب را از این اتهام بری كرد.
همة تحلیلگرها می‌دانند كه اگر چراغ سبز امریكا به رژیم نبود، چنین كشتاری امكان نداشت. در این شرایط، یك روز در میان سفیر امریكا و انگلیس در دربار بودند و این موضوع آنقدر آشكار است كه احتیاجی به سند ندارد. البته سندهای فراوانی هم گویای این واقعیت است : شاه در حال سرگردانی و سرگیجه دایماً از سفیر امریكا و انگلیس كسب تكلیف می‌كرد. معلوم است كه در چنین شرایطی تا چراغ سبز امریكا نباشد كشتار دسته‌جمعی و قتل‌عام امكان نخواهد داشت. همان واقعه‌ای كه در پانزده خرداد 1342 اتفاق افتاد و با آن صداها خفه شد و رژیم بقایش را با قتل‌عام مردم تضمین كرد.
همین اتفاق در هفده شهریور، آن هم بعد از شعار آزادی سیاسی، افتاد. این واقعه برای امریكا خیلی بد بود، اما چون سقوط رژیم شاه را نمی‌توانست تحمل كند و منافعش نیز به خطر می‌افتاد، در میان بد و بدتر، بد را انتخاب كرد. به رژیم چراغ سبز نشان داد. این قتل‌عام به وسیلة قصاب معروف رژیم، اویسی، انجام شد. امّا بر خلاف انتظار شاه و امریكا، نه تنها تأثیری در عقب‌نشینی مردم نداشت، بلكه میزان خشم و نفرت مردم را نیز افزایش داد و بحران را مهارنشدنی‌تر كرد. از نظر بنده، این، هویت هفده شهریور است. یعنی اگر بخواهیم ببینیم خون شهدای هفده شهریور چه نقش ویژه‌ای در انقلاب اسلامی داشته، پاسخ این است كه در جریان مبارزه بین مردم و رژیم همه صحنه‌های خونین به رژیم ضربه زد. همة این صحنه‌ها مبارزه را تقویت كرد. این مشتركاتی است كه همة اینها دارند. اما آن چیزی كه هفده شهریور بخصوص داشت و من در رخداد دیگری سراغ ندارم این است كه هر كس این مجموعه مسائل را ببیند بدون هیچ تردیدی این را می پذیرد كه فرمان حكومت نظامی آن هم به صورتی كه مردم به صحنه كشیده شوند و غافلگیر شده و قتل‌عام شوند، این فرمان بدون هماهنگی با امریكا ممكن نبوده است. اردشیر زاهدی در امریكا تلاش‌هایی داشت.
در امریكا هم گروههای سیاسی مختلفی با خط‌ مشی‌های مختلف، سلیقه‌های مختلف و با نسخه‌های مختلفی كه برای حفظ رژیم می‌پیچیدند وجود داشتند. كار اردشیر زاهدی ارتباط با گروههای خشن امریكا و جاده صاف كن رژیم شاه بود : به اصطلاح معروف، گروه عقاب‌ها! او به دنبال جلب نظر امریكایی‌ها برای نشان دادن ضرب شصت به مردم و قتل‌عام آنان بود. به نتیجه هم رسید. بعد از چراغ سبزی كه آنها دادند، چنین فاجعه‌ای در تاریخ ایران اتفاق افتاد. البته هم برگ زرینی است برای انقلاب اسلامی و هم طوق لعنتی است به گردن رژیم شاه و امریكا. قصابی مردم ایران در میدان ژالة آن روز، بدون هماهنگی با امریكا قطعاً شدنی نبود. این دیدگاه بنده در مورد هویت هفده شهریور است. اما چرا هفده شهریور ـ با اینكه از نظر سركوب و خشونت اگر از پانزده خرداد بیشتر نبود كمتر نیز نبود، مؤثر واقع نشد؟ چرا مردم در صحنه ماندند؟ این، پرسش دیگری است كه اگر لازم باشد در بخش دیگری پاسخ خواهم داد.

به نقل از: كالبد شكافی یك واقعه ، 17 شهریور 1357
منبع: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


buy levitra 20 mg
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:21 ب.ظ

This is nicely put! !
buy levitra online buy levitra vardenafil 20mg levitra prices generic levitra buy levitra vardenafil levitra without a doctor prescription buy levitra online levitra prices
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 11:42 ب.ظ

Many thanks! I like it.
cuanto cuesta cialis yaho click here take cialis cialis side effects dangers weblink price cialis cialis without a doctor's prescription cialis online holland achat cialis en europe cialis sans ordonnance cialis side effects comprar cialis 10 espa241a
http://cialisvi.com/
شنبه 7 مهر 1397 06:30 ب.ظ

Very well voiced really. .
the best choice cialis woman we choice cialis uk cialis generico in farmacia cilas generic for cialis cialis generico buy cialis online cheapest overnight cialis tadalafil tadalafil 5mg cialis patentablauf in deutschland
Cialis generic
جمعه 6 مهر 1397 06:04 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
buy cialis cialis et insomni can i take cialis and ecstasy cialis with 2 days delivery cialis venta a domicilio buy cialis cialis 5mg billiger acheter du cialis a geneve cialis para que sirve sialis
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:43 ب.ظ

Awesome forum posts. With thanks!
cialis farmacias guadalajara we recommend cialis info cialis generic availability we choice cialis pfizer india cialis side effects female cialis no prescription buying cialis overnight preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg funziona venta cialis en espaa
http://cialisvipsale.com/
جمعه 23 شهریور 1397 05:26 ب.ظ

Cheers! I enjoy this.
cialis 100mg suppliers tadalafilo cialis australia org only now cialis 20 mg cialis 200 dollar savings card cialis canada cialis pills buy generic cialis cialis 5 mg cialis cost
buycialisky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:11 ق.ظ

You actually reported it adequately!
cialis name brand cheap wow cialis 20 prescription doctor cialis cialis purchasing we choice free trial of cialis prezzo cialis a buon mercato viagra vs cialis cialis rckenschmerzen cialis alternative cialis 5mg prix
canadian pharmaceuticals online
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:25 ب.ظ

Terrific stuff. Many thanks.
legitimate canadian mail order pharmacies drugs for sale online trusted pharmacy canada scam canadian cialis drugs for sale in uk canadian prescription drugstore pharmacy near me canadian pharmacy king canada online pharmacies for men pharmacy canada 24
Cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:34 ب.ظ

With thanks! Terrific information!
weblink price cialis cialis 5mg buy cialis online nz we choice free trial of cialis cialis savings card generic cialis cialis cuantos mg hay cialis sale online cialis in sconto no prescription cialis cheap
cialisees.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:59 ب.ظ

With thanks. Lots of facts.

cialis 200 dollar savings card cialis generico cialis kamagra levitra miglior cialis generico cialis efficacit cialis canadian drugs compare prices cialis uk buy brand cialis cheap buying cialis in colombia generic cialis 20mg tablets
vigara
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:27 ق.ظ

Regards. Awesome stuff!
where can i get viagra online get online prescription for viagra order viagra online sildenafil buy online canadian pharmacy buy pharmacy online age to buy viagra where can i get sildenafil buy viagra now buy viagra online uk
comprar cialis 10 espa241a
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:34 ب.ظ

You expressed that very well!
generic cialis tadalafil cialis 50 mg soft tab look here cialis cheap canada when can i take another cialis viagra vs cialis cialis baratos compran uk cialis therapie cost of cialis cvs cialis herbs tadalafil 20 mg
free chat rooms
یکشنبه 17 تیر 1397 10:44 ق.ظ
Great items from you, man. I've take into account your stuff previous to and you are just extremely excellent.
I actually like what you have received right here, certainly like what you're stating and the way in which during which you assert it.
You're making it enjoyable and you still take care of to
stay it wise. I cant wait to learn far more from you.

That is actually a great website.
Πάτρα Ανκόνα
سه شنبه 12 تیر 1397 01:59 ب.ظ
Wonderful ggoods from you, man. I have remkember your stuff previous to annd you're simply too wonderful.
I actually like what you've obtained right here, certainly
like what you're saying and the best way inn which you are saying it.

You're making it enjoyable and you still care for to stay
it sensible. I cant wait to learn ffar more from you.
That is really a tremendous website.
Agen Judi Bola Terpercaya
دوشنبه 28 خرداد 1397 07:43 ق.ظ
Hey Thеre. I found your blog using msn. This is a rеally well written article.
I'll be sure to bookmark іt and return to read more of your useful info.

Thanks for the ⲣost. I wiⅼl definitely return.
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:27 ق.ظ

Cheers. Loads of tips!

we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg scheda tecnica cialis et insomni we choice cialis uk cialis 20 mg best price viagra vs cialis how do cialis pills work only best offers cialis use online cialis cialis sans ordonnance
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:27 ق.ظ

Thanks, A lot of posts!

buy brand cialis cheap only best offers 100mg cialis trusted tabled cialis softabs cialis dosage the best site cialis tablets cialis generique 5 mg cialis prices cialis et insomni we recommend cialis best buy we like it cialis price
HTML editor
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 03:07 ب.ظ
I've been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article
like yours. It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all website
owners and bloggers made good content as you did, the internet will
be much more useful than ever before.
Generic for viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:54 ق.ظ

Terrific information. Regards!
how to get viagra from doctor buy viagra no rx viagra cheap online uk viagra online pharmacy viagra buy viagra where can you buy viagra online safely tadalafil best site to buy viagra buy real viagra online without prescription buy generic viagra how to get cheap viagra
italygreece.wordpress.com
سه شنبه 28 فروردین 1397 02:34 ب.ظ
You actually makle it appear really easy along with your presentation however
I fund this matter to be actuallyy one thing which I think
I would never understand. It seems too complex and extremely vwst for me.
I am hazving a look ahead for your subsequent put up, I'll try
to get the cling of it!
Cialis pills
جمعه 17 فروردین 1397 05:17 ب.ظ

This is nicely expressed! !
discount cialis cialis 20 mg cost american pharmacy cialis cialis side effects click here take cialis cialis rezeptfrei sterreich prices for cialis 50mg how does cialis work cialis coupon cialis dose 30mg
Juli
پنجشنبه 16 فروردین 1397 07:05 ب.ظ
Watch the video to find out about looking on-line.
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:33 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
what is cialis buying cialis overnight walgreens price for cialis price cialis best callus cialis italia gratis cialis in sconto cialis 5 mg buy cialis generico in farmacia cialis tadalafil online
Unknown
دوشنبه 5 تیر 1396 02:23 ق.ظ
Hi there, You've done an excellent job. I'll certainly digg it and for my part
suggest to my friends. I'm confident they'll be benefited from this web site.
http://luisa5gardner57.exteen.com/20150819/hammer-toe-pain-running
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 02:57 ق.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find many of your post's to be precisely what I'm looking
for. Do you offer guest writers to write content for yourself?
I wouldn't mind producing a post or elaborating on most of the subjects you write concerning here.

Again, awesome web log!
Charolette
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:20 ب.ظ
Incredible! This blog looks exactly like my old one!
It's on a totally different topic but it has pretty much the same page layout and
design. Great choice of colors!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر